site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator materiały i publikacje
MATERIAŁY / DOKUMENTACJA SZKOLNA / 
sortuj wg:
 
nazwa
separator
data
program do rozliczania godzin ponadwymiarowych
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 430.1 KB
data dodania: 10-02-2015
wzór karty samooceny dla pracowników biblioteki szkolnej
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 30.1 KB
data dodania: 21-06-2017
wzór karty samooceny dla nauczycieli
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 39.1 KB
data dodania: 21-06-2017
wzór karty samooceny dla psychologów i pedagogów
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 35.5 KB
data dodania: 21-06-2017
wzór karty samooceny dla pracowników świetlicy szkolnej
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 31.2 KB
data dodania: 21-06-2017
karta zawierająca kryteria oceny brane pod uwagę przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 14.3 KB
data dodania: 21-01-2020
Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Ochrona Dziecka
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 126.6 KB
data dodania: 16-09-2019
Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Ochrona Dziecka
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 605.3 KB
data dodania: 16-09-2019
szkolny zestaw planów nauczania na rok szkolny 2018/19
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 2.29 MB
data dodania: 03-09-2018
plany nauczania dla klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 1.09 MB
data dodania: 02-09-2019
podanie o wydanie duplikatu legitymacji
autor: Joanna Martyna
rozmiar: 13.2 KB
data dodania: 09-03-2020
podanie o przeniesienie z innej szkoły
autor: Joanna Martyna
rozmiar: 13.5 KB
data dodania: 09-03-2020
podanie o przeniesienie do innej klasy
autor: Joanna Martyna
rozmiar: 12.7 KB
data dodania: 09-03-2020
podanie o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego
autor: Joanna Martyna
rozmiar: 12.5 KB
data dodania: 09-03-2020
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OCHRONA DZIECKA – PAKIET OŚWIATA
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 37.9 KB
data dodania: 07-09-2017
postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS
autor: Dorota Pabian
rozmiar: 246.4 KB
data dodania: 16-09-2019
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
autor: Bogdan Hajduga
rozmiar: 13.94 MB
data dodania: 21-01-2015
regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 125.7 KB
data dodania: 12-12-2018
formularz sprawozdania, który obowiązkowo wypełnia każdy wychowawca po zakończeniu semestru
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 35 KB
data dodania: 13-01-2017
statut Centrum Kompetencji Zawodowych
autor: Krystian Zamiatała
rozmiar: 780.2 KB
data dodania: 26-02-2020
statut liceum obowiązujący w naszej szkole
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 183.4 KB
data dodania: 20-11-2019
statut szkoły branżowej I stopnia
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 1.04 MB
data dodania: 20-11-2019
statut technikum obowiązujący w naszej szkole
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 972 KB
data dodania: 20-11-2019
statut Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku
autor: Patrycja Ptak-Żołna
rozmiar: 285.9 KB
data dodania: 20-11-2019
arkusz przygotowany do sporządzania statystyk końcowych dziennika lekcyjnego
autor: Krzysztof Obal
rozmiar: 420 KB
data dodania: 08-02-2006
podanie o wydanie duplikatu świadectwa promocyjnego oraz ukończenia szkoły
autor: Joanna Martyna
rozmiar: 45 KB
data dodania: 09-03-2020
pełna dokumentacja dotycząca wycieczek szkolnych wraz z odpowiednimi drukami
autor: Ewa Hudyma
rozmiar: 76.1 KB
data dodania: 02-10-2004
regulamin korzystania przez uczniów ze szkolnej sieci bezprzewodowej
autor: Bogdan Hajduga
rozmiar: 229.1 KB
data dodania: 21-10-2011