Międzynarodowy projekt

Nie tylko budować mosty, lecz także z nich korzystać - zawody i ich środowiska pracy

 

01. sierpnia 2013 -  31. lipca 2015

 

W projekcie uczestniczą  szkoły:

Berufsbildende Schule –Germersheim – Niemcy -koordynator projektu

Berufsbildungszentrum BBZ- Biel/Bienne- Szwajcaria

Somuncubaba Anadolu Lisesi – Aksaray- Turcja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2- Brzesko –Polska

 

W pierwszej fazie projektu uczniowie za pomocą ankiet i wywiadów zbadają środowisko zawodowe we własnym kraju i następnie opublikują wyniki badań na stronie internetowej  www.bbun.eu

W ten sposób uczestnicy projektu otrzymają możliwość zapoznania się ze swoim zawodem w innych krajach.

W drugim etapie projektu, podczas wizyt w krajach partnerskich zostaną utworzone międzynarodowe zespoły, które odwiedzą różne zakłady pracy i przeprowadzą wywiady i ankiety, tak, aby były w stanie utworzyć sobie obraz zawodu w danym państwie. Program kulturalny każdego       z odwiedzanych państw zbliży do siebie młodzież. Uczniowie kraju goszczącego zaprezentują odwiedzającym swój własny kraj w języku niemieckim i angielskim.

 

Terminy mobilności:

Turcja                    27.05. - 01.06.2014.

Niemcy                 14.10. – 19.10.2014.

Polska                  17.03. -  22.03.2015.

Szwajcaria            19.05. -  24.05.2015.

 

Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach europejskiego programu edukacyjnego

COMENIUS- Uczenie się przez całe życie.

   Koordynator projektu: Marta Aleksiewicz-Drab
   Współpraca: Małgorzata Bielawska - Wołek, Elżbieta Wojnowicz

 

Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Jest on adresowany do szkół, przedszkoli, uczniów, studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty  i innych organizacji działających w obszarze edukacji.

Program obejmuje 27 krajów Unii Europejskiej z terytoriami zamorskimi, kraje EFTA i EOG: Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz kraje kandydujące: Turcję i Chorwację.

Copyright 2014. All Rights Reserved.